Calculadora de dates per a les Festes de la Magdalena i altres festes que varien segons Quaresma per als anys 1584 a 2499.

Si utilitzes aquesta calculadora per a publicar els seus resultats en qualsevol medi escrit (digital o paper) et preguem menciones que els càlculs els has fet en aquesta web. Gràcies.

Any
Tercer Dissabte de Quaresma - Romeria de les canyes
(fins l'any 1792)
Tercer Diumenge de Quaresma - Romeria de les canyes
(des del any 1793 per decisió del Bisbe Climent)

Les dates d'inici i fi de Magdalena indicades a continuació es tindran en compte per als anys posteriors a 1945, data en que comença la nova estructura de 9 dies de festa per a conmemorar el trasllat de Castelló al plà.

Dissabte inici Magdalena
Diumenge fi Magdalena

Altres dates que depenen de Quaresma

Dijous de Carnaval (comence Carnaval)
Diumenge de Carnaval
Dimarts de Carnaval
Dimecres de Sendra - Inici de Quaresma
Primer divendres de Quaresma
Segon divendres de Quaresma
Tercer divendres de Quaresma
Quart divendres de Quaresma
Divendres de Dolors
Diumenge de Rams
Divendres Sant
Diumenge de Pascua
Dia de L'Ascensió
Pentecostés
Corpus Christi