ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL GAIATA 15 SEQUIOL.

28 de Maig de 2021


               A poc a poc, les coses van tornant una mica a la normalitat i permet anar fent actes i esdeveniments que, abans de la pandèmia, era l’activitat freqüent per a l’associació. Això sí, encara amb moltíssimes precaucions, complint amb totes les prescripcions d’higiene i de seguretat i amb les mesures preventives establertes de distància de seguretat, ús de màscara i aforament limitat. Sota aquestes premisses, l’associació, va convocar l’Assemblea General de l’associació per al divendres 28 de maig i, en l’ordre del dia del qual, s’incloïa l’aprovació dels comptes de l’exercici de la Magdalena 2021 -un atípic exercici que hem hagut de sofrir, per la maleïda pandèmia- així com l’aprovació del nou reglament de règim intern i funcionament (aprovat en l’última reunió de Junta Directiva, i que havia de passar el preceptiu vistiplau del ple de l’Assemblea General, com així resen els estatuts d’aquesta associació).


               Passades les 20.30 hores, en segona convocatòria, es va procedir a donar inici a l’assemblea, aprovant l’acta de l’anterior sessió i, prenent la paraula la Presidenta de l’Associació, Elisabeth Breva, va passar a detallar, de manera succinta, el resultat de l’exercici comptable recentment tancat, corresponent a la Magdalena 2021. Aquests comptes van quedar aprovades per la totalitat dels associats presents i amb dret a vot.

               Es va passar al segon punt, l’aprovació del nou Reglament de règim intern i funcionament de l’associació. Per part del ponent, Agustin Mon, es va realitzar una succinta descripció d’aquest, especificant la seva estructura, així com aquelles modificacions que s’incloïen en el mateix respecte a l’anterior reglament. Com a part del reglament, es va adonar, de l’inventari de béns mobles que s’ha realitzat i que es procedirà a identificar i certificar totes i cadascuna de les peces artístiques que han format part de les diferents Gaiates que Sequiol ha anat presentant als concursos, en els seus anys d’història i que ja conformen part del patrimoni Sequiolo. Tant el nou reglament com l’inventari adjunt van quedar aprovats per l’assemblea.

               Passades les 21.30 hores es va donar per acabada aquesta Assemblea General del Sequiol amb la qual comencem, a poc a poc, a tornar a la normalitat que ens portarà, així ho esperem tots, a poder gaudir plenament de la Magdalena 2022.

Fotos cortesía SEQUIOL

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*