ASSEMBLEA ELECCIÓ PRESIDÈNCIA

Com és preceptiu cada final de cicle festiu es convoca Assemblea General de la nostra associació, amb la finalitat d’aprovar el resultat comptable de l’exercici finalitzat, concretament la Magdalena 2024. A més a més, en complir-se l’actual mandat de la Presidència actual, en aquesta ocasió, també quedava convocada l’elecció de la nova persona que assumiria aquesta responsabilitat, per al bienni 2025-2026.
Amb presència de representants de la Junta de Festes i de la Gestora de Gaiates, es va procedir a l’inici de l’assemblea presentant, en primer lloc i per l’actual Presidenta de l’associació, Elisabeth Breva, els resultats comptables de la Magdalena 2024. Es van anar desglossant totes i cadascuna de les partides dels ingressos i despeses de l’exercici recentment finalitzat. Es va procedir a la votació per part dels associats i associades presents sent aprovat per unanimitat.
A continuació, com queda establit en els estatuts de l’associació, es va procedir a conformar la mesa d’edat pels comissionats adults de major i menor edat, presents a la sala. Per part de la Secretaria es va procedir a informar el ple de l’assemblea que únicament s’havia presentat una candidatura per a optar a la Presidència de l’associació i que estava signada per l’actual Presidenta, Elisabeth Breva.
La candidata, en virtut del que s’estableix en la norma d’elecció d’aquesta associació, va prendre la paraula per a presentar el seu projecte així com a l’equip que conformaria la Junta Directiva, en cas de ser triada. Després de la qual cosa, es va procedir amb la votació, sent reelegida Elisabeth Breva com a Presidenta de l’associació cultural Gaiata 15 Sequiol, per a les Magdalenes 2025 i 2026, per unanimitat.
L@s Sequiol@s renovaven la seua confiança en Elisabeth, al capdavant de La Panderola, per a dos anys més -amb aquest nou binomi aconseguirà el quart de segle al capdavant de l’associació; la persona amb major trajectòria de la història en la presidència d’una Gaiata a Castelló-, assumint TOTS el compromís de continuar treballant perquè Sequiol continue sent el referent de la festa a la ciutat: la millor Gaiata del mon.
NOMENAMENT JUNTA DIRECTIVA 2025-2026

PRESIDÈNCIA – Elisabeth Breva Almerich
ASSESSORIA- Agustín Mon Carro
ASSESSORIA JURÍDICA – María Sebastiá Gómez
VICEPRESIDÈNCIA- Victor Orozco Rodríguez
SECRETARIA – Gloria Baquero López
TRESORERIA – Mª José Sisamón Ventura
VOCALÍAS
PUBLICACIONS – Nuria Águila Calero
PROTOCOL – Mª Carmen Benedito Carbó
JOVENTUT I ESPORTS – Estefanía Climent Moreno
PROVEÏMENT- Ignacio Collados Marco
MONUMENTS – Manuel Doumere Martínez
SUBSECTORS – Mª Carmen González Rodríguez
EVENTS – Lidón Marzá Marco
INFANTILS – Lourdes Moreno Vázquez
LOTERIES I ASSOCIATS – Eva Usó Estrada

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*