Formulari d’inscripció

Dades de l'escolar

Cognoms *

Nom *

Adreça *

Codi Postal *

Població *

Email

Dades del Centre Escolar

Centre Escolar *

Adreça *

Curs *

Tutor del curs *

Dades de la maqueta a presentar

Lema del treball *

Breu resum de les característiques a destacar

Escriu el codi
captcha